Tjänster

Synundersökning

En synundersökning innebär att vi bland annat tar reda på dina synförutsättningar, dina ögonrörelser och synintryck på olika avstånd. Du får under synundersökningen beskriva hur du upplever din syn och din förmåga att uppfatta din omgivning. Vi mäter även ditt ögontryck. Skulle synundersökningen visa att du behöver korrigera din syn går vi igenom vilka möjligheter som finns, som glasögon, speciellt arbetsanpassade glasögon eller kontaktlinser.

Kontaktlinsundersökning

Vid en kontaktlinsundersökning kontrollerar din optiker att dina ögon mår bra, kontaktlinsernas passform och styrka. Då kontaktlinser används bör du göra en sådan undersökning en gång per år för att säkerställa att du använder den sorts linser som passar ditt öga bäst samt att du har rätt styrka. Vi på Opticus kan efter en kontaktlinsundersökning rekommendera de linser som passar dig bäst.

Hälsoundersökning

Över en halv miljon svenskar bär på en ögonsjukdom som åldersförändringar i gula fläcken, glaukom (grön starr) eller diabetes-retinopati. Hos oss på Opticus kan du göra en grundläggande hälsoundersökning av ögonen, detta för att upptäcka dessa sjukdomar i ett tidigt stadium och därefter hjälper vi dig att snabbt sätta in rätt behandling.

Genom ett samarbete med Synologen blev det möjligt för vår butik att vara en av de första i Sverige att sedan 2008 kunna erbjuda Ögonhälsoundersökningar till våra kunder. I denna undersökning ingår bland annat ögonbottenfotografering, synfältsmätning och ögontrycksmätning, bilderna skickas sedan iväg för bedömning av ögonläkare. En hälsoundersökning av ögonen borde vara ett självklart komplement till all annan hälsoundersökning, inte minst när det gäller riskgrupperna äldre och diabetiker.